• Les plus fines prix, le plus grand assortment

  • Livré dans les 2 - 3 Jours de Semaine
  • Livraison à partir de €3,-
  •  Assortment unique

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Daily Style B.V. ('Daily Style') ten aanzien van de website www.dailystyle.nl u op het volgende:

De op deze website getoonde informatie wordt door Daily Style met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de IT snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te laten verrichten.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Daily Style. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Daily Style. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Daily Style behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Daily Style alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Daily Style niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Abonnez-vous à notre bulletin!

  • Les plus fines prix, le plus grand assortment

  • Livré dans les 2 - 3 Jours de Semaine
  • Livraison à partir de €3,-
  •  Assortment unique
  chargement...